Tuesday, 16 March 2010

आत्मचरित्र


मेलो नव्हतो याच बळाने जगून आलो,
गटारपाण्यावरती हलके तगून आलो;

अब्रूसाठी आडोसाही अशक्य होता,
मिटून डोळे उघड्यावरती हगून आलो;

पडद्यावरती संभोगाचे सूचक चाळे
जांघेमधली खरूज सोसत बघून आलो;

मला न कळले कुठून आली भयाण लॉरी,
जगण्याच्या रांगेमधूनी मी निघून आलो;

अनाम तिरडी आणि पेटली जेंव्हा माझी,
अखेर माझ्या ज्वाळांनी धगधगुन आलो!


मंगेश पाडगावकर
संकलन:प्रवीण कुलकर्णी

No comments:

Post a Comment

हंस-दमयंती

हंस-दमयंती

असंही असतं!!

an alcoholic

My photo
Pune, Maharashtra, India
Hi.. I am Pravin and I am an alcoholic....