Sunday, 21 March 2010

रंग माझा वेगळा


रंगुनी रंगात सा-या रंग माझा वेगळा!
गुंतुनी गुंत्यात सा-या पाय माझा मोकळा!

कोण जाने कोठुनी ह्या सावल्या आल्या पुढे;
मी असा की लागती ह्या सावल्यांच्याही झळा!

कोणत्या काळी कळेना मी जगाया लागलो
अन कुठे आयुष्य नेले कापुनी माझा गळा?

सांगती 'तात्पर्य' माझे सारख्या खोट्या दिशा;
"चालणारा पांगळा अन पाहणारा आंधळा!"

माणसांच्या मध्यरात्री हिंडणारा सूर्य मी;
माझियासाठी न माझा पेटण्याचा सोहळा!

सुरेश भट
संकलक:प्रवीण कुलकर्णी

No comments:

Post a Comment

हंस-दमयंती

हंस-दमयंती

असंही असतं!!

an alcoholic

My photo
Pune, Maharashtra, India
Hi.. I am Pravin and I am an alcoholic....