Saturday, 27 March 2010

८३ वे अखिल भारतीय साहित्य संमेलन पुणे

ना.धों महानोर यांचे उद्घाटनपर भाषण
सतीश देसाई यांचे स्वागतपर भाषण
संमेलनाध्यक्ष द.भी.कुलकर्णी यांचे अध्यक्षीय भाषण
पूर्ण पहा!(कालावधी दोन तास ३३ मिनिटे)

No comments:

Post a Comment

हंस-दमयंती

हंस-दमयंती

असंही असतं!!

an alcoholic

My photo
Pune, Maharashtra, India
Hi.. I am Pravin and I am an alcoholic....