Friday, 26 March 2010

तिने यावे बरसत तिने यावे बरसत


विजेचे फूल माळून तिने यावे बरसत
घराघरावर चढलेली बुरशी गल्लीकुचीतून जीवन अस्ताव्यस्त
सारेच सगेसोयरे येता-जाता करतात कशा टुचूकल्या
कापल्या करंगळीवर मुतत नाहीत अशा या सांप्रदायिक खेळकावण्या सावल्या
मी कसा एवढा 'पडेल' माझ्या अंत:करणात तिच्या प्रखर तेजाचा धिंगाणा
या भूल्याभटक्यांच्या आंधळ्या गारूडगोंधळातून माझ्या जोडीला येणार नाही
नाही का एखादा दिवाणा
रोजच 'कोडगा' होऊन मेरीच्या पोरासारखी या जुलूमावर करतो
आतोनात प्रीती
'अय-यागय-याचं झवण हाय त्याला आसलंगीबी उभं करू नाय' असं
म्हंते माझ्याच रक्ताची वस्ती
यांना ग्यानच कसे नाही? म्हणून हे घेतात रंगलेल्या तोंडांचे
झिंगलेल्या बाटल्यांचे मुके दिनरात
गाण्यात जीव धरेना असे राजरोस जालीम विष पेरलेले यांच्या शरीरात
तरीही म्हंतो दुव्याने दुवा पेटेपर्यंत काढीत राहीन खलसत
विजेचे फूल माळून मात्र तिने यावे बरसत तिने यावे बरसत


नामदेव ढसाळ
गोलपिठा
संकलक:प्रवीण कुलकर्णी

No comments:

Post a Comment

हंस-दमयंती

हंस-दमयंती

असंही असतं!!

an alcoholic

My photo
Pune, Maharashtra, India
Hi.. I am Pravin and I am an alcoholic....