Wednesday, 31 March 2010

आनंदी-आनंदआनंदी-आनंद गडे
इकडे, तिकडे, चोहिंकडे.
वरती-खाली मोद भरे;
वायूसंगे मोद फिरे,
नभात भरला,
दिशात फिरला,
जगात उरला,
मोद विहरतो चोहिंकडे;
आनंदी-आनंद गडे

सूर्यकिरण सोनेरी हे
कौमुदी हि हसते आहे;
खुलली संध्या प्रेमाने,
आनंदे गाते गाणे;
मेघ रंगले,
चित्त दंगले,
गान स्फुरले,
इकडे,तिकडे चोहिंकडे
आनंदी-आनंद गडे!

नीलनभी नक्षत्र कसे
डोकावुनि हे पाहतसे;
कुणास बघते? मोदाला!
मोद भेटला का त्याला?
तयामध्ये तो
सदैव वसतो,
सुखे विहरतो,
इकडे,तिकडे चोहिंकडे;
आनंदी-आनंद गडे!

वाहती निर्झर मंदगती,
डोलती लतिका वृक्षतती,
पक्षि मनोहर कूजित रे,
कोणाला गातात बरे?
कमल विकसले,
भ्रमर गुंगले,
डोलत वदले-

इकडे,तिकडे चोहिंकडे;
आनंदी-आनंद गडे!

स्वार्थाच्या बाजारात
किती पामरे रडतात;
त्यांना मोद कसा मिळतो?
सोडूनी स्वार्थ तो जातो-
द्वेष संपला,
मत्सर गेला,
आता उरला
इकडे,तिकडे चोहिंकडे;
आनंदी-आनंद गडे!


बालकवी
संकलन:प्रवीण कुलकर्णी

No comments:

Post a Comment

हंस-दमयंती

हंस-दमयंती

असंही असतं!!

an alcoholic

My photo
Pune, Maharashtra, India
Hi.. I am Pravin and I am an alcoholic....