Monday, 8 March 2010

पिंजरेवाले निघाले


हे सराईत हात घालिती घाले,
पिंजरेवाले निघाले पिंजरेवाले;

पाखरांना पावलांची दादही नाही,
रंगुनी नादात त्यांचा खेळ हा चाले;

हे टपोरे घेतले हातामध्ये दाणे,
फेकण्याचे क्षेत्रही हाकेवरी आले;

थुंकती सेवेकरी त्यांचे नभावरती ,
पाखरांच्या विक्रयाचे भावही झाले;

पिंजरा छोटा कुणाला, पिंजरा मोठा,
पाखरांच्या प्राक्तनाला पारखी जाले.


मंगेश पाडगावकर
संकलक:प्रवीण कुलकर्णी

No comments:

Post a Comment

हंस-दमयंती

हंस-दमयंती

असंही असतं!!

an alcoholic

My photo
Pune, Maharashtra, India
Hi.. I am Pravin and I am an alcoholic....