Tuesday, 16 March 2010

बहाणा


मौनात गोंदलेल्या
गंधाळ स्पर्शरेषा
मोडू नकोस केंव्हा
त्यांची दुधाळ भाषा

पदरात विभ्रमाच्या
लावण्य मस्त खेळे
गालातल्या खळीचे
मी हुंगलेत मेळे

पानात कर्दळीच्या
लिहिले किती उखाणे
वाचून वेचले तू
उधाणल्या मनाने

आसावल्या क्षणांची
चाहूल पापणीशी
बहरात यौवनाच्या
झुरातेस का मनाशी?

आसवात फसवण्याचा
आता नको बहाणा
ज्योतीत आरतीच्या
बघ ठेवला उखाणा


उत्तम लोकरे
संकलक:प्रवीण कुलकर्णी

No comments:

Post a Comment

हंस-दमयंती

हंस-दमयंती

असंही असतं!!

an alcoholic

My photo
Pune, Maharashtra, India
Hi.. I am Pravin and I am an alcoholic....