Tuesday, 16 March 2010

शेतीची साधने


सरत सरत
करे पेरत पेरत

मोघडा मोघडा
पेरणीचा चवघडा

पांभर पांभर
मांधे धारये झांबर

कोयप कोयप
निंदाईले सोप सोप

आउत आउत
आला कामाईले ऊत

तीफन तीफन
व्हये शेताचं मापन

चाहूर चाहूर
आता सरलं काहूर

वखर वखर
घाले मायेची पाखर

नागर नागर
सर्व्या सुखाचं आगर


बहिणाबाई चौधरी
संकलक:प्रवीण कुलकर्णीNo comments:

Post a Comment

हंस-दमयंती

हंस-दमयंती

असंही असतं!!

an alcoholic

My photo
Pune, Maharashtra, India
Hi.. I am Pravin and I am an alcoholic....