Tuesday, 16 March 2010

करपली काळी आई


पडला दुष्काळ
धरतीवर भयाण ऊन
करपून गेली सृष्टी
आभाळाकडे सा-यांची दृष्टी


डोईवर घडा पायाची होते लाही
डोळ्यातल्या पाण्यानेच
पापण्या ओल्या चिंब हाती
दिवसभर सूर्य ओकतो आग


बाळ भुकेने झोपतच नाही
हवेने दिवा विझूनी जाई
बाळ रडून हुंदका देई
पाण्यावाचून तहान विरून जाई


काय सांगू बाई
रडून पापण्या कोरड्याच राही
झाडाझुडपाला पालाच नाही
करपली काळी आई.
करपली....


किशन पवार
संकलक:प्रवीण कुलकर्णी

No comments:

Post a Comment

हंस-दमयंती

हंस-दमयंती

असंही असतं!!

an alcoholic

My photo
Pune, Maharashtra, India
Hi.. I am Pravin and I am an alcoholic....