Thursday, 11 March 2010

माणूस


माणसाला नाव नाही,
माणसाला गाव नाही;

माजल्या बाजारपेठा,
माणसाला भाव नाही;

फाटलेल्या ढुंगणाला
संस्कृतीची हाव नाही;

तंगड्या स्फोटात गेल्या:
धावण्याला वाव नाही;

मोक्ष दिल्ली हाच आता,
जेथ कोणी साव नाही;

शेवटी जळत्या चितेला
रंक नाही, राव नाही!


मंगेश पाडगावकर
संकलन:प्रवीण कुलकर्णी

No comments:

Post a Comment

हंस-दमयंती

हंस-दमयंती

असंही असतं!!

an alcoholic

My photo
Pune, Maharashtra, India
Hi.. I am Pravin and I am an alcoholic....