Saturday, 6 March 2010

माण्साने


माण्साने पहिल्याप्रथम स्वतःला
पूर्ण अंशाने उध्वस्त करून घ्यावे
बिनधास डिंगडांग धतींग करावी
चरस गांजा ओढावा
अफिन लालपरि खावी
मुबलक कंट्री प्यावी-ऐपत नसेल तर
स्वस्तातला पाचपैसा पावशेर डाल्डा झोकावा
दिवसरात्र रात्रंदिवस तर्रर्र रहावे
याला त्याला कुणालाही आयभयनीवरून
गाली द्यावी धरून पिदवावे..
माण्साने जवळ रामपुरी बाळगावा
गुपची फारशी तलवार शिगा हॉकी बांबू
सीडबल्ब इत्यादी इत्यादी हाताशी ठेवावे
मागेपुढे न पाहता कुणाचेही डेडाळे बाहेर काढावे
मर्डर करावा झोपलेल्यांची कत्तल करावी
माणसाला गुलाम बनवावे त्याच्या गांडीवर हंटरचे फटके मारावे
त्याच्या रक्ताळ कुल्ल्यांवर आपल्या घुगऱ्या शिजवून घ्याव्या
शेजाऱ्याला लुटावे पाजाऱ्याला लुटावे बँका फोडाव्यात
शेटसावकारांची आय झवून टाकावी नात्यागोत्याचा
केसाने गळा कापावा जेवणातून विष घालावे मुठ मारावी
माण्साने कुणाच्याही आयभयनीवर केव्हाही कुठेही
चढावे
पोरीबाळीशी सइंद्रिय चाळे करावे म्हातारी म्हणू नये
तरणी म्हणू नये सर्वांना पासले पाडावे
व्यासपीठावरून समग्र बलात्कार घडवून आणावे
रांडवाडे वाढवावेत : भाडखाव व्हावे : स्त्रियांची नाकं थानं
कापून मुड्या गाढवावर बसवून जाहीर धिंडवडे करावेत
माण्साने रस्ते उखानावेत ब्रिज उखाडावेत
दिव्याचे खांब कलथावेत
पोलीसस्टेशने रेल्वेस्टेशने तोडावीत
बसेस ट्रेन कर गाड्या जाळाव्यात
साहित्यसंघ शाळा कॉलेज हॉस्पिटल विमानअड्डे
राजधान्या इमले झोपड्या वखवखलेल्या भुकाळ वस्त्या
यावर हातबॉम्ब हैड्रोजन बॉम्ब टाकावेत
माण्साने प्लेटो आईनस्टाइन आर्किमिडीज सोक्रेटीस
मार्क्स अशोक हिटलर बीटलर कामू सार्त्र काफ्का
बोद्लेअर रेम्बो इझरा पौंड हापकिन्स गटे
दोस्तोव्हस्की मायकोव्हस्की मक्झीम गॉर्की
एडिसन मेडिसन कालिदास तुकाराम व्यास शेक्सपिअर
ज्ञानेश्वर वगैरे वगैरेना त्यांच्या शब्दांसकट गटाराचे
मेनहोल उघडून त्यात सलंग सडत ठेवावे
येसुच्या पैगंबराच्या बुद्धाच्या विष्णूच्या वंशजांना फाशी द्यावे
देवळे चर्च मशिदी शिल्पे म्युझियम्स कुस्करून टाकावे
पंड्याना बंड्याना तोफेच्या तोंडी द्यावे त्यांच्या रक्ताने
भिजलेले रुमाल शिलालेल्खावर कोरून ठेवावेत
माण्साने जगातील सर्व धर्मग्रंथांची ईश्वरग्रंथांची पाने
फाडून हागायचे झाल्यावर त्यांनी बोचे साफ करावेत
कुणाच्याही कुंपणाच्या काट्या काढाव्यात आत ह्गावे मुतावे गाभडावे
मासिक पाळी व्हावे शेंबूड शिंकरावे
घाणेद्रीये जास्त घन करतील असे शेवटून घ्यावे
जिकडे तिकडे वरखाली खालीवर मधे नरकच नरक
उभारावेत....अश्लील अत्याचारी व्हावे माणसांचेच
रक्त प्यावे डल्ली सल्लीबोटी खावी चर्बी वितळवून प्यावी
टीकाकारांचे गुडसे ठोकावेत हमनदस्ती पाट्यावर
वर्गयुद्धे ० जातीयुद्धे ० पक्षयुद्धे ० धर्मयुद्धे ० महायुद्धे
घडवून आणावी पूर्ण रानटी हिंस्त्र आदिम बनावे
बेलाशक अराजक व्हावे
अन्न न पिकवण्याची मोहीम काढावी अन्नावाचून पाण्यावाचून याला त्याला
स्वतःलाही मारावे रोगराई वाढवावी वृक्ष निष्पर्ण करावेत कुठलेही
पाखरू न गाईल याची दक्षता घ्यावी माण्साने विव्हळत किंकाळत
लवकरात लवकर मारण्याचे योजावे
हे सारे सारे विश्वव्यापी गळूप्रमाणे फुगू द्यावे
अनामवेळी फुटू द्यावे रिचू द्यावे
नंतर उरल्यासुरल्यानी कुणालाही गुलाम करू नये लुटू नये
काळागोरा म्हणू नये तू ब्राह्मण तू क्षत्रिय तू वैश्य तू शुद्र असे हिणवू नये
कुठलाही पक्ष काढू नये घरदार बांधू नये नाती न मानण्याचा
आयभैन न ओळखण्याचा गुन्हा करू नये
आभाळाला आजोबा अन जमिनीला आजी मानून त्यांच्या कुशीत
गुण्यागोविंदाने आनंदाने रहावे
चंद्रसूर्य फिके पडतील असे सचेत कार्य करावे
एक तीळ सर्वांनी करंडून खावा माणसावरच सुक्त रचावे
माणसाचेच गाणे गावे माण्साने

गोलपिठा
नामदेव ढसाळ
संकलन:प्रवीण कुलकर्णी
No comments:

Post a Comment

हंस-दमयंती

हंस-दमयंती

असंही असतं!!

an alcoholic

My photo
Pune, Maharashtra, India
Hi.. I am Pravin and I am an alcoholic....