Thursday, 14 January 2010

शहाणपण


मी म्हणतो तेच खर!
हाच हेका कायम;
मान्य नव्हता कुठलाच नियम
चालत नव्हते कुठलेच कायदे
समोरच्या व्यक्तीला
नेहमी लेखायचो दुय्यम
त्याला शिकवण्याची खुमखुमी
मनात असायची कायम
आज मात्र माझे विचार बदलले आहेत
यशदायी आयुष्याचे
आचार उमगले आहेत
हुशार असणे,शहाणे असणे
यात जमीन अस्मान चे अंतर आहे
विचार-आचारांवर अवलंबून
आयुष्य,स्वर्ग किंवा नरक आहे
____________________________
राजेश गोखले

No comments:

Post a Comment

हंस-दमयंती

हंस-दमयंती

असंही असतं!!

an alcoholic

My photo
Pune, Maharashtra, India
Hi.. I am Pravin and I am an alcoholic....