Thursday, 21 January 2010

केंव्हा तरी पहाटे


केंव्हातरी पहाटे उलटून रात्र गेली
मिटले हळूच डोळे हरवून रात्र गेली

कळले मला न केंव्हा सुटली मिठी जराशी
कळले मला न केंव्हा निसटून रात्र गेली

सांगू तरी कसे मी वय कोवळे उन्हाचे?
उसवून श्वास माझा फसवून रात्र गेली!

उरले उरत काही आवाज चांदण्यांचे...
आकाश तारकांचे उचलून रात्र गेली!

स्मरल्या मला न तेंव्हा माझ्याच गीतपंक्ती
मग ओळ शेवटची सुचवून रात्र गेली!

आता कुशीत नाही ती चंद्रकोर माझी..
[हलकेच कूस माझी बदलून रात्र गेली]

अजुनी सुगंध येई दुलईस मोगऱ्याचा..
गजरा कसा फुलांचा विसरून रात्र गेली?

सुरेश भट
संकलन:प्रवीण कुलकर्णी

No comments:

Post a Comment

हंस-दमयंती

हंस-दमयंती

असंही असतं!!

an alcoholic

My photo
Pune, Maharashtra, India
Hi.. I am Pravin and I am an alcoholic....