Thursday, 21 January 2010

सुन्यासुन्या मैफलीत..


सुन्यासुन्या मैफलीत माझ्या तुझेच मी गीत गात आहे
अजूनही वाटते मला कि, अजूनही चांदरात आहे

उगीच स्वप्नात सावल्यांची कशास केलीस आर्जवे तू?
दिलेस का प्रेम तू कुणाला तुझ्याच जे अंतरात आहे?

कळे न तू पाहशी कुणाला? कळे न हा चेहरा कुणाचा?
कसा तुला भास होत आहे--तुझे हसू आरशात आहे!

उगाच देऊ नकोस हाक, कुणी इथे थांबणार नाही
गडे पुन्हा दूरचा प्रवासी कुठेतरी दूर जात आहे

सख्या तुला भेटतील माझे तुझ्या घरी सूर ओळखीचे
उभा तुझ्या अंगणी स्वरांचा अबोल हा पारिजात आहे!

सुरेश भट
संकलन:प्रवीण कुलकर्णी

No comments:

Post a Comment

हंस-दमयंती

हंस-दमयंती

असंही असतं!!

an alcoholic

My photo
Pune, Maharashtra, India
Hi.. I am Pravin and I am an alcoholic....