Thursday, 21 January 2010

एल्गारअद्यापही सुऱ्याला माझा सराव नाही
अद्यापही पुरेसा हा खोल घाव नाहीं

येथे पिसून माझे काळीज बैसलो मी..
आता भल्याभल्यांच्या हातात डाव नाही

हे दु:ख राजवर्खी..ते दु:ख मोरपंखी
जे जन्मजात दु:खी त्यांचा निभाव नाही

त्यांना कसे विचारू--कोठे पहाट गेली?
त्यांच्यापल्याड त्यांची कोठेच धाव नाही

जी काल पेटली ती वस्ती मुजोर होती
[गावात सज्जनांच्या आता तणाव नाही]

झाले कुठे फरारी संतप्त राजबिंडे?
कोठेच आसवांचा बाका बनाव नाही

गर्दीत गारद्यांच्या सामील रामशास्त्री
मेल्याविना मढ्याला आता उपाय नाही

जावे कुण्या ठिकाणी उद्धवस्त पापियांनी?
[संतांतही घराच्या राखेस भाव नाही]

उच्चारणार नाही कोणीच शापवाणी
तैसा ॠषीमुनींचा लेखी ठराव नाही

साध्याच माणसांचा एल्गार येत आहे..
हा थोर गांडूळाचां भोंदू जमाव नाही

ओठी तुझ्या न आले अद्याप नाव माझे
अन ओठ शोधण्याचा माझा स्वभाव नाही

सुरेश भट
संकलन:प्रवीण कुलकर्णी

No comments:

Post a Comment

हंस-दमयंती

हंस-दमयंती

असंही असतं!!

an alcoholic

My photo
Pune, Maharashtra, India
Hi.. I am Pravin and I am an alcoholic....