Thursday, 14 January 2010

अथांग


माझ्या मनात वादळ
तुझ्या ओठी स्मितहास्य
माझ्या मनात वेदना

तुझ्या डोळ्यात रहस्य
कसा देऊ मी भरोसा
जीव आतमध्ये जळे
तुझी तीच शांत मुद्रा
तुझे तेच शांत डोळे
नाही क्षण समाधान
माझी त्रस्त दैनंदिनी
तुझी स्थिर तीच पण
अबोल गूढ वाणी

क्षण मिटले मी डोळे
तुझ्या डोळ्यात पाहून
गेली वेदनाच माझी
अथांगात त्या न्हाऊन
झाले तुझ्यात विलीन
मन शांत शांत झाले
अन अथांग दुःखाचे
स्मित माझ्या ओठी आले
 


स्वाती कुलकर्णी

पुणे.

No comments:

Post a Comment

हंस-दमयंती

हंस-दमयंती

असंही असतं!!

an alcoholic

My photo
Pune, Maharashtra, India
Hi.. I am Pravin and I am an alcoholic....