Thursday, 8 April 2010

असेन मी नसेन मी


असेन मी, नसेन मी, तरी असेल गीत हे
फुलाफुलांत येथल्या उद्या हसेल गीत हे.

हवेत ऊब भोवती सुवास धुंद दाटले
तसेच काहीसे मनी तुला बघून वाटले
उन्हे जळात हलती तिथे बसेल गीत हे
फुलाफुलांत येथल्या उद्या हसेल गीत हे.

स्वये मनात जागते न सूर ताल मागते
अबोल राहूनी स्वतः अबोध गूज सांगते
तृणात फुलपाखरू तसे बसेल गीत हे
फुलाफुलांत येथल्या उद्या हसेल गीत हे.

तुला मला न ठाउके पुन्हा कधी कुठे असू?
निळ्या नभात रेखली नकोस भावना पुसू
उरी भरून राहिले तुला दिसेल गीत हे
फुलाफुलांत येथल्या उद्या हसेल गीत हे.

स्वये मनात जागते न सूर ताल मागते
अबोल राहूनी स्वतः अबोध गूज सांगते
तृणात फुलपाखरू तसे बसेल गीत हे
फुलाफुलांत येथल्या उद्या हसेल गीत हे!


गीत:शांता शेळके
संगीत,गायक:यशवंत देव
संकलक:प्रवीण कुलकर्णी

No comments:

Post a Comment

हंस-दमयंती

हंस-दमयंती

असंही असतं!!

an alcoholic

My photo
Pune, Maharashtra, India
Hi.. I am Pravin and I am an alcoholic....