Monday, 12 April 2010

भल्या पहाटे निघून आले


सख्या तुला भेटण्यास मी या
भल्या पाहते निघून आले
घरातुनी चोरपावलांनी
लपून आले...जपून आले...

तुझ्याच स्वप्नात रात गेली...तुझ्याच स्वप्नात जाग आली
तुझ्याच
स्वप्नात जागणा-या जगातुनी मी उठून आले

विचारले मी न अंबराला...विचारले मी न वारीयाला....
तुझ्या मिठीत निरोप आला-मिठीत मी मोहरून आले!

अताच हा दूर तारकांचा कुठेतरी काफिला निघाला
अताच हे चांदणे गुलाबी हळूच मी पांघरून आले

गडे मला बोलता न आले, कुणीकुणी बोललेच नाही...
अखेर माझ्याच आसवांना तुझा पत्ता मी पुसून आले!


सुरेश भट
संकलन:प्रवीण कुलकर्णी

No comments:

Post a Comment

हंस-दमयंती

हंस-दमयंती

असंही असतं!!

an alcoholic

My photo
Pune, Maharashtra, India
Hi.. I am Pravin and I am an alcoholic....