Monday, 1 February 2010

अर्पणपत्रिकाजिने माझ्या कपाटाचा
कोपरान् कोपरा तपासला
बाटल्यांची रांग पाहून
नेहमी ‘आ’ वासला.....

... त्या माझ्या प्रिय पत्नीस..अविनाश ओगले

No comments:

Post a Comment

हंस-दमयंती

हंस-दमयंती

असंही असतं!!

an alcoholic

My photo
Pune, Maharashtra, India
Hi.. I am Pravin and I am an alcoholic....