Monday, 1 February 2010

AVINASHOGALE चषक माझा PAGE 09/पेग ०९प्रत्येक गावाबाहेर
छोटासाच गुत्ता आहे
तरीसुद्धा गावावर
त्याचीच आता सत्ता आहे

पहाटेला ग्लासामध्ये
शेवटचे घोट
बाटली सारी संपून सुद्धा
सुकलेलेच ओठ

रिता रिता राहून कधी
चषकही थकतो
आणि कुठेतरी जाऊन मग
बाटलीला टेकतो

आता सरकारनंच जनहिताचा
एक नियम घालायला हवा
शहरातला एक तरी बार
रात्रभर चालायला हवा

तुझं हे नेहमीचं झालंय
प्यायल्या प्यायल्या नशा चढणं
मी जातो, मी निघतो
म्हणत, धाडकन पडणं

संध्याकाळची वाट पाहतांना
दुपारी जरा डुलकी लागते
अशा वेळी भरलेली बाटली
नेहमीपेक्षा हलकी लागते

बियरचं हे फेसाळणं
मला नेहमीच पटतं
अर्धीच असते चषकात
तरी भरल्यासारखं वाटतं

घरातल्या बाटल्यांचे प्रदर्शन मांडू नये
नंतर खूपच वांधे होतात
माणसं नुसती पहायला
तर ‘तळीराम’ रहायला येतात

मद्याचं वागणं
किती विसंगत
आधी प्याल्यात बुडवून
मग ठेवतं तरंगत

माझ्यामते रम हा
रमीचा समानार्थी शब्द आहे
कारण ‘लागल्या’नंतर दोघींवरही
मी मनापासून लुब्ध आहे

No comments:

Post a Comment

हंस-दमयंती

हंस-दमयंती

असंही असतं!!

an alcoholic

My photo
Pune, Maharashtra, India
Hi.. I am Pravin and I am an alcoholic....