Monday, 1 February 2010

AVINASHOGALE चषक माझा PAGE 08/पेग ०८गुत्त्यात जाऊन माणसं
घरात असल्यासारखी वागतात
‘हा पेग खरंच शेवटचा’
असं प्रत्येक वेळी सांगतात

‘नशापाणी’ या शब्दाचा अर्थ
आपण किती उलटा लावतो
कुणाला ‘नशा’ चढताना दिसली
की ‘पाणी’ ओतायला धावतो

रम चढायला वेळ लागत नाही
बियर चढायला वेळ लागतो
अधिक चांगल्या नशेसाठी
बियर-रमचा ‘मेळ’ लागतो

वडीलांच्या खिशात मी
हात कधीच घालत नाही
त्यांचा ब्रँड वेगळा
तो मला चालत नाही

तू मला नशा दिलीस
माझी रात्र गायला लागली
माझ्या नावानं खडे फोडत
अख्खी वस्ती जागायला लागली

अशा बेसावध क्षणीच
पडणे टाळायचे असते
सावरला नाही तोल तरी
बाटलीला सांभाळायचे असते

गुत्त्यात ‘रम’लेले तळीराम
नाईलाजाने दाराकडे वळले
शुद्धीवर आल्यावर त्यांना
सकाळ झाल्याचे कळले

मद्याचं आवडणंही मला
कधी कधी सोसावं लागतं
तास दोन तास तरी नंतर
एकाच जागी बसावं लागतं

खूपदा ते चोर पावलं न वाजवता
सारं सारं चोरतात
उशीरा आलेला नवरा समजून
बायका निवांत घोरतात

दुकानातली रंगीत बाटली
दिवसा ढवळ्या खुणावते
आणि घाईत चालणारे पाय
रेंगाळत असल्याचे जाणवते

No comments:

Post a Comment

हंस-दमयंती

हंस-दमयंती

असंही असतं!!

an alcoholic

My photo
Pune, Maharashtra, India
Hi.. I am Pravin and I am an alcoholic....