Monday, 1 February 2010

AVINASHOGALE चषक माझा PAGE 10/पेग १०प्रत्येकाला एक चषक असावा
पुन्हा पुन्हा भरण्यासाठी
हातामध्ये बळ असावं
चषक घट्ट धरण्यासाठी

रंगलेल्या मैफली
पुन्हा पुन्हा आठवतो
रिकाम्या बाटल्या
हौसेनं साठवतो

भरून आलेलं आभाळ
ढळत गेलेला ‘फ्रायडे’
पुढं दोन दिवसांची सुट्टी
आणि नेमका आलेला ‘ड्राय-डे’

तू पितांना मी तुझ्याकडे धावलो
ते सोबतीला नव्हे, मदतीला
नाहीतर... ही अख्खी बाटली
तुला येईल का संपवायला?

पाहुणा दाराशी आल्यावर मी म्हटलं
तुला शंभर वर्षे आयुष्य आहे
पार्टीहून परतताना मदतीला
एक न पिणारा मनुष्य आहे

आवडतं मला पितांना
लिज्जत पापड खाणं
पा(प)डगावकरांच्या ऋणातून
मुक्त होत जाणं

एकदा वाटलं तुला स्पष्टच सांगावं
कि तू आहेस बेवडा
नंतर म्हटलं जाऊ दे
आपल्या तोंडून कुठे दरवळतो केवडा?

आपण जायचो तो देशीचा गुत्ता
आता आलिशान ‘बार’ झालाय
आजच्या तरुण पिढीलाही
तोच एक आधार झालाय

मला नाही आवडत तुझं
असं उशीरा येणं
आल्या आल्या आधाशासारखं
बाटलीच तोंडाला लावणं

गुत्त्यातल्या बाकावर तळीराम
कसा स्वतःला सावरुन बसतो
शुद्धीवर दिसायच्या नादात
बाटलीच हरवून बसतो

No comments:

Post a Comment

हंस-दमयंती

हंस-दमयंती

असंही असतं!!

an alcoholic

My photo
Pune, Maharashtra, India
Hi.. I am Pravin and I am an alcoholic....