Monday, 1 February 2010

AVINASHOGALE चषक माझा PAGE 07/पेग ०७पेटलेला तळीराम असा
घोटभरानं भिजत नाही
बॅरलमध्ये बुडवला तरी
ओला होतो, पण विझत नाही

मळमळताना कळून चुकलं
आज जरा जास्त झाली आहे
झक् मारीत रिक्षा करणं आलं
अन् खिसा नेमका खाली आहे

ज्या गोष्टीची भीती होती
तेच होऊन बसलंय
मी पिणं सोडलं म्हणून
मद्य माझ्यावर रुसलंय

मद्याला फक्त चढणंच माहीत
त्यात त्याचा दोष नाही
हे मी जाणलं म्हणूनच
मला आता होश नाही

मला पक्कं ठाऊक आहे की
प्रत्येक गोष्टीला अंत आहे
बाटली रीकामी झाल्यावर
मी अगदी संत आहे

भर दुपारी
बाटली
संपेपर्यंत
चाटली

मद्य या शब्दात
केवढी मिठास आहे
नुसता उच्चारला तरी
तोंडाला वास आहे

कोणीतरी लागतं आपल्याला
‘बेवडूं’ म्हणणारं
‘बेवडूं’ म्हणत पाणी मारुन
शुद्धीवर आणणारं

एकदा मला ना
मी बेहोष होताना पहायचंय
तेवढयासाठी पितांना
आरशासमोर रहायचंय

मदिरा प्राशून खरंच
नशा मिळते का?
ती सरावाची झाल्यावर
पापणी तरी ढळते कां?

No comments:

Post a Comment

हंस-दमयंती

हंस-दमयंती

असंही असतं!!

an alcoholic

My photo
Pune, Maharashtra, India
Hi.. I am Pravin and I am an alcoholic....