Monday, 1 February 2010

AVINASHOGALE चषक माझा PAGE 06/पेग ०६झेपेल तेवढीच ‘कीक’
मद्य आपल्याला देते
बायकोची पुन्हा कंबरेत बसणार
त्याला आधीच माहीत असते

पिण्यासाठीच सोडलेल्या कवीची
एकदा बाटली फुटली
रसिकांना कळेचना
ती हातातून कशी सुटली?

घरी जाण्याची वेळ झाली
तर पाय माझे फितूर झाले
तेव्हा माझे मित्र मला
खांदा द्यायला आतूर झाले

इथं प्रत्येकाला ठाउक आहे
प्रत्येकाचं गुपित
पण एकच कळत नाही
एकत्र बसूनच का नाही पीत?

वहावलेल्या मित्राला
आपणच असतं आवरायचं
त्यानं अंग टाकेपर्यंत
स्वतःला सावरायचं

पिताना पैसे संपले तरी
आणखी प्यायला वाव आहे
कारण रिकाम्या बाटलीलाही
बाजारात भाव आहे

वापरावा म्हणून ग्लास
मी बाटलीनं प्यायचं थांबवलं
तर कंटाळून ती म्हणाली
माझं ‘मोकळं’ होणं उगीच लांबवलं

अनावर पहाट
आणि पेंगुळलेली रात्र
कलंडलेले चषक
थिजलेली गात्रं

मैफल रंगात आल्यावर
सारेच बोलतात; गलका होतो
मुका असलेला तळीरामही
अशा वेळी बोलका होतो

मी नशेत पळतो तेव्हा
साधी ठेचही लागत नाही
एरवी साधं चालतानाही
चौघांशिवाय भागत नाही

No comments:

Post a Comment

हंस-दमयंती

हंस-दमयंती

असंही असतं!!

an alcoholic

My photo
Pune, Maharashtra, India
Hi.. I am Pravin and I am an alcoholic....