Monday, 1 February 2010

AVINASHOGALE चषक माझा PAGE 05/पेग ०५चढवते, बुडवते
पाडते, कुरवाळते
माणसापेक्षा मद्यच
माणसाचे गुणधर्म पाळते

अडकलेला घोट आधी
गिळतोय का बघतात
गिळत नाही म्हटल्यावर
निर्लज्ज ग्लासच मागतात

चढल्यावर कुणी नाचतात
आणि त्यांचे ग्लास सांडतात
लोकं इतकी बेहोष की
ती त्याच्याही साठी भांडतात

मी घराकडं यायला निघतो
पण घरापर्यंत पोहोचत नाही
ग्लास केव्हाच संपलेला असतो
पण वास जाता जात नाही

नशेच्या वेशीवर
तळीराम बसवलेला
रम ऐवजी ‘कोला’ देऊन
बिचार्‍याला फसवलेला

ग्लास कलंडतो तेव्हा
माझं मन बावरतं
घोटभरच होती उरली
म्हणून जरासं सावरतं

भरतांना चषक वाटलं
आयुष्य असंच भरुन गेलं
मला जगायचंय ते असंच
हे पितांना ठरुन गेलं

कुठलाच ब्रँड मागवितांना
मी कधीच अडत नाही
कारण मला कळून चुकलंय
आता फारशी चढत नाही

कोण म्हणतं रात्री बडबडणारा नवरा
नेहमीच बेवडा असतो?
माझ्यामते तो कधी कधी
नुसताच बोलघेवडा असतो

‘ती’च्या माझ्यात अंतर नाही
‘ती’चा मला दुवा आहे
‘ती’ नुसतीच नशा नाही
‘ती’ माझा ‘दवा’ आहे

No comments:

Post a Comment

हंस-दमयंती

हंस-दमयंती

असंही असतं!!

an alcoholic

My photo
Pune, Maharashtra, India
Hi.. I am Pravin and I am an alcoholic....