Monday, 1 February 2010

AVINASHOGALE चषक माझा PAGE 04/पेग ०४तळीरामाच्या नशेला
कसलाच खोटा आव नसतो
स्कॉच आणि कंट्रीलाही
तिथे सारखाच भाव असतो

आपल्याला आणखी हवी असणं
म्हणजेच आपलं जगणं आहे
येणार्‍या प्रत्येक साकीकडे
आपलं काही मागणं आहे

आठवतं तुला आपलं
एका ग्लासातून पिणं?
दुसरा घ्यायची ऐपत नसतांना
पहिलाही फुटणं?

माझ्या प्रत्येक ग्लासात
तुझा वाटा आहे अर्धा
सोडा, पाणी तुझ्यासाठी
मद्य माझ्यासाठीच मर्दा

तुझी आठवण हा
नित्य नवा अनुभव आहे
कधी फेसाळणारी बियर
तर कधी कॉकटेलची चव आहे

घराभोवती कुंपण नको
म्हणजे नीट आत जाता येतं
बायकोनं नाहीच उघडलं दार
तर पायरीवरच झोपता येतं

आता पुन्हा बंद दारामागे
तिच्या हातात लाटणं असेल
धरणीमाते पोटात घे
एवढंच माझं वाटणं असेल

तिला नवीन बाटली मिळाली
परवा कपाट लावतांना
माझी किती उडाली धांदल
घराबाहेर धावतांना

गुत्त्यामध्ये तळीराम
दाटीवाटीनं जमायचे
घोटभरच प्यायले तरी
बडबडून दमायचे

तू बाटलीत असलीस की
नुसतंच तुला बघणं होतं
ग्लासात आल्यानंतरच
तुझ्यासोबत जगणं होतं

No comments:

Post a Comment

हंस-दमयंती

हंस-दमयंती

असंही असतं!!

an alcoholic

My photo
Pune, Maharashtra, India
Hi.. I am Pravin and I am an alcoholic....