Monday, 1 February 2010

AVINASHOGALE चषक माझा PAGE 01/पेग ०१
नेहमीच काव्याने नशा करु नये
कधी मद्यालाही वाव द्यावा
तहानलेल्या रसिकांना
थोडी पाजून भाव द्यावा....

मी आहेच जरा असा
एकटा एकटा राहणारा
कुणीही पिताना दिसला
की आशेने पाहणारा...

माझ्या हसण्यावर जाऊ नका
माझ्या रुसण्यावर जाऊ नका
एकदा प्यायला बसलो की
माझ्या 'असण्यावर' जाऊ नका

दारुडे बेहोष होऊन कोसळतात
तेव्हा किंकाळी फोडत नाहीत
याचा अर्थ असा नाही की
त्यांची हाडे मोडत नाहीत....

दारूचा गुत्ता कसा
कुठेही उगवतो
कुठेही उगवतो म्हणून
पिणार्‍यांना जगवतो....

इथं प्रत्येकजण आपापल्या घरात
अन प्रत्येकाचा हातात ग्लास आहे
तरी निर्व्यसनीपणावर बोलणं
हा प्रत्येकाचा ध्यास आहे...

मी पडताना माझा गाव
ओझरता पाहिला होता
मला पहायला सगळा गाव
गुत्त्यात जमून राहिला होता...

गुलमोहर घोरताना
आधी उशीआडून पहावं
क्वार्टर खिशात टाकून
मग खिडकीमधून निघावं....

गुत्त्यामध्ये प्रत्येकाला
खूपसं सांगायचं असतं
येताना चालायचं' तर
जाताना रांगायच असतं...

मुकं मुकं राहून तुझं
नुसतंच रागानं पाहणं
कालची थाप न पचल्याचं
माझ्या लक्षात येत राहणं...

No comments:

Post a Comment

हंस-दमयंती

हंस-दमयंती

असंही असतं!!

an alcoholic

My photo
Pune, Maharashtra, India
Hi.. I am Pravin and I am an alcoholic....