Saturday, 30 October 2010

11/06/2010

दारूबद्दल काय स्थान आहे हे आता निश्चित सांगू शकतो तरी यावेळी जेंव्हा येथे आलो तेंव्हा अगम्य आहे, न समजण्यासाठी आहे असे काहीजण म्हणाले पण ए.ए.चे 'बिग बुक' वाचताना सर्व उलगडा होतो कारण तेथे अगदी आम्ही कामुकतेच्या अपराधीपणातून दारू पिली असे देखील सांगितले आहे. याबरोबरच तुमच्या पहिल्या रिमार्क्स मध्ये 'तुम्ही दुस-यांदा 'तिकडे' का गेला? असा प्रश्न होता ते ते वातावरण मला कांही नवीन नाही ह्या पाच सहा महिन्यात भरपूर वेळा तिकडे फिरलो मात्र विचार आले नाहीत कारण वास्तविक आवडणे आणि प्रत्यक्ष कृती यांत जमीन-अस्मानाचे अंतर आहे.
दुसरी बाब आशी की मी ज्या नैतिकतेच्या गप्पा आता मारतो त्यात मी म्हणतो की, संधी असून मी तसा वागत नाही (तपशीलात जाण्याची गरज नाही कारण माझे पहिले कौन्सिलर सांगतात की, माणसाने नेहमी खरे सांगावे पण खरेच सगळे सांगू नये!) तर जेंव्हा मी ज्या सामाजिक स्तरातून येतो, किंवा व्यसनकाळात जेथे राहत होतो, तेथे देखील कांही तत्वे होती पण सर्वच अनैतिक अथवा एकदम नीतिवान असे कांही नव्हते. हे सर्व तेथे देखील होते मात्र माझ्यावर काळात नकळत झालेले 'संस्कार' हे आणि अनुभव ज्यात अनैतिकतेचे खुनापर्यंत बघितलेले परिणाम या सर्वांचा आणि वाचनाचा कांही प्रभाव या सर्वांमुळे बनलेले एक मत {तत्व नव्हे} याचा परिपाक म्हणून नैतिकता यावर होतो. तेंव्हा या अनुषंगाने येणा-या चार चांगल्या गोष्टीदेखील याबरोबरच येतात. जसे : इतरांना मदत करणे इत्यादी. पण हे चांगले संस्कार उलटवण्यासाठी किंवा साधे घरात पैशाची मागणी करताना बळजोरी करताना एक जबरदस्त ताकद लागते, हे सर्व चांगुलपणा हा प्रवाहातल्या काडीसारखा असतो तो सतत माझ्यासोबत वाहत असतोच पण तो उलटवण्यासाठी जी ताकद, आणि धैर्य लागते ते दारू मला देते.
 
इथपर्यंत ठीक आहे पण जेंव्हा हेच मी दारू न पिता करतो तेंव्हा गिल्ट का? आणि असला तरी नंतर का? हे पुन्हा समर्थन वाटाते. त्यासाठी real self  आणि projected image यांत सारखीच किंवा न पटणारी न आवडणारी असते आणि त्याबाबत मात्र नंतर भयंकर गोधळ उडू लागतो. यामुळे भूतकाळाशी नेहमीच सांगड घातली जाते. याविषयी self talk विषयी बोलले पाहिजे कारण हा गोधळ थांबला पाहिजे. असे मला वाटते. आज खेळ सुरु व्हायला अवकाश होता तेंव्हा आमचा एक पेशंट मित्र त्याच्या सहा-सात वर्षाच्या गोड मुलीला घेऊन तेथे आला. आम्ही सर्वजण तेथे बसलो असता तिने मला डॉमेंट्री कडे निर्देश करून   विचारले , दादा , (हो! कारण लहान मुले अजून मला त्यांच्यातलाच समजतात!) तेथे काय आहे? मी सहज उत्तरलो आम्ही तेथे राहतो. तुझा बाबा देखील तेथेच राहत होता!' पण छोटी फारच चटपटीत होती! ती पटकन म्हणाली, "बाबा! तू मला सांगितलास की तू हैद्राबाद ला गेलास म्हणून...." मग मागून तो मित्र येऊन काहीतरी सारवासारव केली....
मागच्या वर्षी मी मुक्तांगण येथे होतो! तिथे आम्ही दिवाळीत किल्ले वगैरे बांधले होते!(आयुष्यात पहिल्यांदा आणि शुद्धीत!) तेंव्हा माझी भाची तिथे आली होती तिने मला विचारले होते, मामा, तू  इथे राहतो? हे तुझे घर आहे?
हो म्हणालो.....काय बोलणार...?


नमस्कार,
हे वाचून माझीपण पहिली reaction ह्यावर काय बोलणार? अशीच आली.
भूतकाळाची सांगड हि राहतेच विसरू म्हणून तो तो विसरता येत नाहीच पण त्याबद्दलची sensitivity कमी होईल का? आंपण याविषयी सविस्तर बोलू.

वैशाली मॅडम


No comments:

Post a Comment

हंस-दमयंती

हंस-दमयंती

असंही असतं!!

an alcoholic

My photo
Pune, Maharashtra, India
Hi.. I am Pravin and I am an alcoholic....