Thursday, 14 January 2010

उणीव


आज तू हवी होतीस,
सुखाचे दिवस बघायला
काल फक्त तूच होतीस,
माझे अश्रू पुसायला
आज दिवस चांगले आहेत
तुझीच फक्त उणीव आहे
मुसळधार पावसात देखील
कोरडेपणाची जाणीव आहे.

राजेश गोखले
__________

No comments:

Post a Comment

हंस-दमयंती

हंस-दमयंती

असंही असतं!!

an alcoholic

My photo
Pune, Maharashtra, India
Hi.. I am Pravin and I am an alcoholic....